Bestill time med SMS

Send til 2097:

SØRREISA fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

SØRREISA 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Vold i nære relasjoner

Dersom du er utsatt for vold er det viktig at du oppsøker hjelp. Voldsutøvere kan også søke hjelp. Ta også kontakt dersom du mistenker at naboen din eller andre i din nærhet er utsatt for vold i nære relasjoner. 
 
Hvem kan du kontakte?
 
- Ved akutt fare, ring politiets nødnummer 112
- Alarmtelefonen for barn og unge 116 111
- Vern for eldre – nasjonal kontakttelefon 800 30 196
- Volds- og overgrepslinjen (VO-linja) 116 006
- Overgrepsmottaket i Tromsø 776 28000
- Krisesenteret i Midt-Troms 778 45260
- Fastlegen din
- Helsestasjonen 
- Familievernkontoret Finnsnes 466 15630
- Barnevernvakta 400 02276
 
For mer info, kan du sjekke https://helsenorge.no/koronavirus/hjelp-ved-vold-i-naere-relasjoner