Det vil være redusert åpningstid på telefonen i ferieavviklingen.

Ferieavviklingen foregår fra og med mandag 27.06.22 til og med 21.08.22

telefonen vil da være åpen mandag til fredag fra kl 08:30 til 11:30.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp ring 77861660, ved behov for akutt hjelp ring 113.