Hei,

Fra og med 1. mai inntrådte det endringer i forhold til korona-testing.
• Personer som har nyoppståtte luftveissymptomer anbefales ikke lengre å teste seg for covid-19.
• Testing vil kun skje på indikasjon (symptomer) og rekvirering av test fra lege. Det betyr at kun pasienter med symptomer som trenger oppfølging av lege, hvor legen vurderer det nødvendig med test, vil testes. Time til lege må bestilles på vanlig måte, ved å kontakte legetjenesten.
• Det vil ikke lengre deles ut selvtester fra kommunen.
• Timebok på nett for bestilling av test vil opphøre og fjernes fra kommunens hjemmeside

Testing for koronasertifikat vil være en tjenesten som kommunen vil gi hvis kapasitet i tjenestene. Evt. bestilling for denne type testing må bestilles gjennom dialog med legekontoret, og minimum en uke i forveien. Hvis ikke kommunen har kapasitet må denne tjenesten søkes fra private aktører i eks. Tromsø.

Pasienter med symptomer som har testet seg med selvtest, hvor denne er positiv, skal heller ikke lengre registrere seg på kommunens hjemmeside. Dette er allerede trett i kraft.