Det anbefales ikke lenger PCR test til de som har fått tre vaksinedoser eller har fått 2 doser og deretter gjennomgått covid siste 3 måneder med mindre pasientene står på immundempende behandling. 

De som oppgir å ha fått tre vaksinedoser og som allikevel registrerer seg i Helseboka vil bli avvist fra oss med beskjed om at det ikke er anbefalt PCR test for disse, og beskjed om å kontakte kontoret dersom de står på immundempende behandling. Da vil vi kunne sette opp ny time i helseboka.

Dersom du som pasient allikevel ønsker en bekreftende PCR test så henviser vi til privat teststasjon i tromsø

https://www.volvat.no/lokasjoner/tromso/behandlinger/korona-test/