Timebøker «på nett»

Fra januar vil timebøkene til våre fastleger bli tilgjengelig «på nett» via Helse Norge.

Det betyr at du selv kan velge time i din fastleges timebok direkte i kalender som blir tilgjengelig der.

Timebøkene er lagt ut, og du vil allerede nå kunne bestille time i januar.

Timer vil kun være tilgjengelig 35 dager fram i tid.

 

Samtidig vil også timebok for laboratoriet bli tilgjengelig her.

Når du velger «Bestill time» inne på Helse Norge vil du få opp to valg. Enten bestille time hos din fastlege eller bestille time på laboratoriet.

På grunn av tekniske begrensninger vil dette dessverre ikke være mulig der din fastlege har vikar.

Det betyr at denne muligheten pr i dag kun vil gjelde for de pasientene som har Elisabeth Dalgård, Geir Arne Løkse Nilssen, Per Kristian Jensen eller Steinar Konradsen som sin fastlege.