Bestill time med SMS

Send til 2097:

SØRREISA fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

SØRREISA 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Prislister

Priser hos fastlegen 

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling (Normaltariffen) fastsetter honorar som fastlege og avtalespesialist kan ta for undersøkelse og behandling, og den justeres 1. juli hvert år. 

 

Attester og legeerklæringer

Normaltariffen gjelder (med noe unntak) bare behandling for sykdom, skade eller lyte. Normaltariffens takster dekker i prinsippet aldri legens honorar for attestutstedelse.

Pris for de mest brukte attestene pr 10.2.2022: 

Attester på fastsatt skjema:

- Førerkort:  

- Tilrettelagt transport (TT-kort) og Parkeringskort for forflytningshemmede:

 - Enkle attester bestående av noen få linjers tekst (feks. erklæring ift behov for drosje til skolen, behov for tilrettelagt gy, attest for sykdom, bekreftelse på fødselstermin osv):

 - Øvrige attester og legeerklæringer: