Bestill time med SMS

Send til 2097:

SØRREISA fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

SØRREISA 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Legetime - hvor lenge varer den og hvor mange problemstillinger kan jeg ta opp?

Legetime - hvor lenge varer den og hvor mange problemstillinger kan jeg ta opp?
Hvor lenge varer en legetime?

Det kan variere hvor lang tid som er satt av til legetimen din - spør legen eller hjelpepersonellet når du settes på time.

Som oftest er det satt av 20 minutter mellom hver time. Disse 20 minuttene er dog ikke ren samtale- og undersøkelsestid.

Først forbereder som oftest legen seg ved å lese litt i journalen din om det aktuelle temaet som du har bestilt time for - forutsatt at du har sagt ifra om det ved timebestillingen.

Så henter legen deg og du skal legge frem problemstillingen din. Dersom du har flere ting du ønsker å ta opp med legen, vil du sammen med legen komme frem til hva det er tid til i dag, og hva som evt. må forskyves til en annen time.

Legen må også holde av 3-5 minutter på slutten av konsultasjonen for å rekke å skrive et fornuftig journalnotat før neste pasient hentes inn, og kanskje skal det skrives resepter, sykemelding, rekvisisjon eller henvisning. Det har de siste årene blitt svært strenge lovkrav til journalføringen. I tillegg er et godt journalnotat til god hjelp dersom det trengs å fortsette på problemstillingen en annen gang, eller hvis en annen lege involveres senere i forløpet.

Dersom det skal skrives en henvisning, er mottakeren avhengig av en god henvisning for å kunne vurdere hastegrad. Ved utilstrekkelige henvisninger risikerer du som pasient at ventetiden blir galt fastsatt (du må vente unødig lenge på time), eller at sykehuset må innhente supplerende opplysninger (som også tar tid og forsinker pasientforløpet ditt).

 

Av en planlagt konsultasjon på 20 minutter gjenstår altså i beste fall i underkant av 15 min til ren pasienttid - alt etter hvor mobil du er, hvor omfattende problemstillingen din er og hvor mange problemstillinger du legger frem for legen.

 

Alle kan dessverre ikke både få lang tid inne hos legen og samtidig kort ventetid på time.

Erfaringsvis rommer en legetime på 20 minutter stort sett bare 1 medisinsk problemstilling. Dersom du skal få tid til å ta opp flere medisinske problemstillinger, må det settes av mer tid til hver enkelt legetime. Det vil medføre at legen får færre timer hver dag, og dermed også lengre ventetid - og det er ikke ønskelig, hverken for lege, hjelpepersonell eller deg som pasient.

 

Legen er ofte forsinket - hvorfor?

Det kan ha oppstått forskjellige uforutsette hendelser tidligere samme dag som legen var nødt å ta seg av.

- Kanskje kom det inn flere akutte problemstillinger enn vanlig akkurat denne dagen?

- Kanskje hadde en pasient før deg en vanskelig problemstilling som legen ikke klarte løse på den avsatte tiden?

- Kanskje måtte legen konferere med en spesialist og stå på vent i telefonen for å få tak i spesialisten?

- Kanskje hadde en pasient før deg behov for å gråte eller få en omhyggelig betryggelse? Legen ber ingen om å gå fordi tiden er ute i en slik situasjon. Slikt må bare ta sin tid, selvsagt.

- Kanskje har pasienter, hjelpepersonell, legens kollegaer eller samarbeidspartnere hatt behov for svar på spørsmål?

 

"Men sett av tilstrekkelig tid, da vel", kan mange pasienter si, men da blir det ikke anledning til å ta inn like mange pasienter hver dag, og dermed vil ventetiden på legetime bli uakseptabel lang. Det beste av to onder er derfor at pasientene må medregne ventetid hos legen sin, til fordel for raskere time. Akseptabel ventetid på en vanlig legetime er 1-2 uker, et mål vi hele tiden strekker oss etter.

 

Legens mulighet til å hente seg inn igjen etter forsinkelser - og dermed forkorte din ventetid på venterommet

En fastlege kan ha minst 20 pasienter i løpet av en dag. Noen har 30, andre har 10. Siden legens arbeidsdag skal være over kl. 1530, sier det seg selv at alle ikke kan få gjennomsnittlig 15-20 minutter inne hos legen. Noen pasienter ønsker legetime for en resept, blodprøver, en rekvisisjon, en celleprøve eller forlengelse av en sykemelding.

 

Disse korte besøkene gjør at legen vinner tid slik at de som behøver det, kan få lengre tid enn de tilmålte 15-20 minuttene.

 

HUSK: Den ene dagen er det kanskje du som får kort tid inne hos legen. Den andre dagen er det kanskje du som er inne hos legen i 40-50 minutter - til tross for at det bare var satt av 20 minutter - fordi din problemstilling akkurat denne dagen krever det :)