Bestill time med SMS

Send til 2097:

SØRREISA fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

SØRREISA 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Laboratorium - prøvetaking og opplysning om prøvesvar

Lab'ens åpningstider:

I forbindelse med Koronaepidemien har vi tatt i bruk timebok på laboratoriet. Det betyr at det må tas kontakt med legekontoret på forhånd for å få timeavtale til blodprøve. Avtale gjøres enten ved å ringe kontoret eller sende en henvendelse via helserespons her på hjemmesiden eller via Helse Norge

Spirometri (lungefunksjonsprøve), 24 timers blodtrykk, sukkerbelastning og kontroll-EKG må også avtales på forhånd med sekretær.

SVAR PÅ PRØVER:

BLODPRØVER:

Som hovedregel tar legen kontakt kun når et prøvesvar trenger oppfølging eller tiltak

Legen vil i så fall ta kontakt enten via e-kontakt på helsenorge, eller via brev eller telefon. Det tar som oftest 1 uke fra prøven er tatt til vi får prøvesvaret og så kan det ta 1-2 uker i tillegg før legen har anledning til å ta kontakt.

Det vil si at hvis du ikke har hørt noe i løpet av 2-3 uker, så var prøvesvaret ditt etter all sannsynlighet normalt.

Prøvesvar som lege mener ikke trenger oppfølging eller tiltak får du altså normalt ikke brev om. Dersom du likevel ønsker å få tilsendt disse svarene, bes du kontakte resepsjonen og be dem skrive ut prøvesvarene dine. Dersom du har spørsmål vedrørende svarene, må du enten sende fastlegen din en ekonsultasjon eller bestille deg en telefon- eller oppmøtetime for å samtale om dette. 

 

RØNTGENSVAR:

Så snart legen har fått svaret fra sykehuset (kan ta 1-2 uker etter at du har vært i røntgen), kontakter legen deg via e-kontakt på helsenorge, eller via brev eller telefon.

 

KREFTPRØVE FRA LIVMORHALS:

Så snart legen har fått svaret fra sykehuset (tar normalt 4-6 uker etter prøven er tatt), kontakter legen deg via e-kontakt på helsenorge eller via brev eller telefon dersom prøvesvaret er unormalt. Er prøvesvaret normalt, hører du normalt ikke noe.

 

Vi har dessverre ikke anledning til å sende ut prøvesvar via SMS da man ikke kan sende pasientsensitive opplysninger via mobilnettet. Vi ber dere ha forståelse for dette.