Bestill time med SMS

Send til 2097:

SØRREISA fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

SØRREISA 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Korrekt urinprøvetaking

Hva kan en urinprøve fortelle legen?

En urinprøve kan gi nyttig informasjon om en rekke forskjellige tilstander. Eksempel på hva som kan påvises er sykdom eller skade i urinveiene og nyrene, hormonell ubalanse i kroppen, diabetes, eller andre mer sjeldne forhold. Ved mistanke om at det foreligger en urinveisinfeksjon, er urinprøven avgjørende for å konstatere dette.

 

Det blir også tatt urinprøver ved vanlige helseundersøkelser selv om det ikke foreligger noen mistanke om sykdom. Det undersøkes da om det er blodprotein eller sukker i urinen, da det kan være tegn på sykdom som ikke gir andre symptomer.

Urinprøvetaking

For at urinprøven skal gi et best mulig bilde av eventuell sykdom, må den tas på riktig måte. Hva som er riktig måte, avhenger av hva urinprøven skal brukes til. 

For å unngå forurensing fra huden tas prøven på følgende måte (gjelder alle urinprøver):

Hos legen kan du få et eget glass til å ta urinprøven i. Apoteket og medisinutsalg selger også urinprøveglass. Dersom du tar prøven hjemme, kan du bruke et rent glass til prøven. Du kan gjerne koke glasset før bruk. Alle urinprøver skal merkes med navn, fødselsdato, dato prøven er tatt og klokkeslett prøven er tatt.

Det er ikke nødvendig å vaske kjønnsorganene før du tar prøven ved vanlige prøver. Unntakene er eldre sengeliggende personer, pasienter som bruker kateter og når det tas prøver til cytologiske undersøkelser.

Første porsjon

Denne prøven benyttes mest til å påvise seksuelt overførbare sykdommer eller lavgradige infeksjoner

Midtstråle

Denne prøven benyttes mest til å påvise "vanlig" urinveisinfeksjon

Prøven gir sikrest resultat dersom det benyttes morgenurin (den første vannlatningen når du står opp).
Dersom det haster med å få tatt prøven, må du vente minimum 3 timer etter siste vannlatning før du tar prøven for å sikre at man kan stole på en "negativ" prøve (en prøve der man ikke påviser oppvekst av bakterier i en slik mengde at det forårsaker plager)
Glasset skal føres inn i urinstrålen. Den første "skvetten" som kommer ut, skal ikke være med i prøveglasset, da denne vil være forurenset av bakterier og lignende som befinner seg ytterst i urinrøret. Disse skylles bort av den første urinen.


Cytologisk undersøkelse, celleprøve
Denne måten å ta prøver på er noe mer tidkrevende enn vanlige urinprøver og består av 3 prøver. Alle prøvene tas i et rent glass og helles over på prøveglass med konserveringsvæske. Prøveglassene oppbevares i kjøleskap inntil du leverer dem på legekontoret eller direkte til laboratoriet. Husk å merke glassene som beskrevet over og med klokkeslett for hver av de 3 prøvene.

Du må huske å vaske deg før du tar denne typen urinprøve