Bestill time med SMS

Send til 2097:

SØRREISA fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

SØRREISA 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Korona - risikogrupper

Er koronaviruset farligere for noen grupper?
De fleste som blir smittet vil trolig få milde luftveissymptomer som vil gå over av seg selv. Dette gjelder også personer i risikogrupper. Noen vil få alvorligere sykdom med blant annet lungebetennelse og pustebesvær.

Alder ser ut til å være den tydeligste risikofaktoren for alvorlig forløp av covid-19. Risikoen øker med økende alder, spesielt hos personer over 65 år.

Det som sannsynligvis er årsaken til økt risiko er alder, grunnsykdom eller en kombinasjon av disse. Hos yngre personer med velregulerte grunnsykdommer antas det at risikoen er begrenset.

Andre grunnsykdommer som gir nedsatt lungefunksjon, og personer som har svekket immunforsvar på grunn av sykdom eller medikamenter, kan ha økt risiko for alvorlig forløp av covid-19.

Grupper med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19:

Grupper som kan ha økt risiko for alvorlig forløp av covid-19*:

* Fra andre infeksjonssykdommer er det kjent at faren for å utvikle alvorlig forløp øker ved grunnsykdommer som medfører alvorlig nedsatt hjerte-/lungefunksjon eller immunsvikt. Det kan ikke utelukkes at dette også gjelder for covid-19.

** KMI≥40 eller KMI≥35 i kombinasjon med vektrelaterte sykdommer.

Folkehelseinstituttet oppdaterer informasjon om risikogrupper etter hvert som det kommer mer kunnskap: Råd og informasjon til risikogrupper og deres pårørende.

Bør personer i risikogrupper endre sin behandling?
Det anbefales ikke å endre pågående behandling med legemidler uten i samråd med egen lege. Det er viktig at grunnsykdommen er godt regulert og behandlet. Oppretthold gode vaner med bevegelse i hverdagen, normal døgnrytme, faste måltider og forskjell på hverdag og helg.

Har du astma eller kols og behandles med inhalasjonssteroider, bør du fortsette med oppsatt behandling. Ved økte luftveissymptomer bør du kontakte lege.

Den europeiske foreningen for hjertesykdommer har stadfestet at det ikke er grunnlag for å endre behandling med? blodtrykksmedikamenter på bakgrunn av koronavirusutbruddet.

Det er ikke grunnlag for å fraråde oppstart eller stoppe pågående immunsupprimerende behandling. Dersom personer som bruker immunsupprimerende behandling blir syke, kan de ta kontakt med egen lege for råd i forhold til medisinering, prøvetagning og undersøkelse.

Barn og ungdom i risikogrupper
Barn og ungdom ser ut til å få mild sykdom. Dette gjelder også barn med kroniske sykdommer, og så langt er det ingenting som tyder på at disse barna har høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19 sammenlignet med friske barn. Ut fra et føre-var-prinsipp, er det allikevel enkelte grupper som kan være mer sårbare og hvor det kan vurderes tilrettelagt undervisning ved gjenåpning av skoler/barnehager. For mer informasjon om disse gruppene og om covid-19 hos barn og ungdom, se:

Norsk barnelegeforening
Råd og informasjon for barn og ungdom


Hvordan kan du som er i risikogruppene og dine nærmeste redusere risiko for smitte?

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (aldringoghelse.no) har laget informasjon til både helsetjenesten, de eldre selv og deres pårørende om eldre og personer med demens i forbindelse med koronaviruset.

Hvilke tiltak kan du som er i risikogruppen gjøre?

Råd til personer med hjemmetjenester og deres pårørende.

De som får helse- og omsorgstjenester i hjemmet og deres pårørende/omsorgsgivere skal følge de vanlige rådene til befolkningen og eventuelt rådene til risikogruppene.

Dere kan leve som normalt i hjemmet, og du kan gi den omsorgen du pleier. Det er ikke nødvendig med beskyttelsesutstyr for familie og pårørende i hjemmet. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann. Hold hjemmet rent på vanlig måte. Gå spesielt over overflater som ofte berøres.

Personer som har symptomer på luftveissykdom bør ikke komme på besøk. Dere bør også unngå å være sammen med barn, siden barn kan smitte deg som er i risikogruppen selv om de ikke virker syke.

Ansatte fra helse- og omsorgstjenester i kommunen trenger ikke beskyttelsesutstyr hvis det ikke er mistanke om smitte, men de skal følge strenge regler om håndhygiene.

Hvis du får luftveissymtomer og dere tar kontakt med fastlegen, vil legen og eventuelt hjemmetjenesten i samråd med dere planlegge videre oppfølging.

Mer fra Folkehelseinstituttet: Helse- og omsorgstjenester i hjemmet og smittevern mot covid-19

Har du spørsmål om korona og trenger noen å snakke med?

Kan jeg fritt besøke familie og venner på helse- og omsorgsinstitusjoner?
Nei, nå er det ikke lov å besøke sykehus, sykehjem eller andre helseinstitusjoner. Det er innført adgangskontroll og alminnelig besøksstans. Dette er for å ivareta smittevern for pasienter.

Personer som har risiko for å være smittet skal avvises fra alle landets helseinstitusjoner.

Innhold levert av: Helsedirektoratet
Sist oppdatert: 15.04.2020, https://helsenorge.no/koronavirus/risikogrupper