Når du bestiller time digitalt, trenger du ikke ringe vår testtelefon

For innbyggere som bor og oppholder seg i Sørreisa Kommune, følg denne lenken:  

Digital bestilling av time til Covid - test i Sørreisa kommune

  • Testing utføres mandag- fredag fra kl 13.00.

  • Testing foregår fra den gamle Frivillighetssentralen, Adresse: Sykehjemsveien 17, Sørreisa

  • Det må gjøres avtale med legetjenesten i forkant, enten ved å registrere seg for testing digitalt eller via avtale med legekontoret. 

  • For å bli testet samme dag må det gjøres henvendelse til legekontoret eller bestilles digitalt før kl 11.30.

  • Dersom du ikke får bestilt time digitalt kan du ringe 77875100

Dersom du tror du kan være smittet bør du altså testes, og det er viktig at du tar kontakt for testing enten digitalt eller via telefon.

Hvem testes? 

Helsemyndighetene anbefaler testing for:

  • Alle med nyoppstått lufveisinfeksjon eller andre symptomer på Covid- 19
  • Alle som kan ha blitt smittet med Covid- 19, enten som nærkontakt eller etter reise i land med høy forekomst de siste 10 dagene
  • Pasienter med luftveissymptomer som trenger legetilsyn skal fortsatt kontakte fastlege eller legevakt på vanlig måte. De som er hos lege på time vil bli testet der.   
  • Øvrige personer, som ønsker test men som ikke har symptomer og ikke mistenker at de er smittet, kan også testes hvis det er kapasitet til det. Testen vil da vanligvis ikke dekkes av det offentlige. Dette kan for eksempel gjelde helseattester.

Se for øvrig lenke under for mer inngående informasjon:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/testkriterier/