Bestill time med SMS

Send til 2097:

SØRREISA fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

SØRREISA 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Digital dialog med fastlegen - Helsenorge

Gratis tjeneste fra Direktoratet for e-helse hvor du kan bestille resepter, bestille legetimer og ha elektronisk kommunikasjon (feks motta elektronisk brev med prøvesvar, ha elektronisk time) med din fastlege. 

Ved første gangs bruk, etter å ha logget inn på Helsenorge, må du gjøre følgende: 

Digital dialog med fastlegen er dessverre ikke tilgjengelig for deg når din fastlege er i permisjon. 

 

Fastlegen kan tilby inntil fire tjenester via helsenorge.no

Hvor mange tjenester du vil se når du logger deg inn vil være avhengig av hvilke tjenester din fastlege har valgt å tilby.

De fire tjenestene er:

1) Bestill time

Du vil enkelt kunne få en time som passer, og bestillingen skal kunne gjøres når det passer deg. I tillegg skal du kunne se dine bestilte timer og avbestille disse.

2) Forny resept

Du kan sende en melding til fastlegen din og be om å få fornyet resept på dine faste legemidler, medisinsk utstyr og annet som forskrives på resept.

3) Start e-konsultasjon

E-konsultasjon er en legetime som gjennomføres via nettet. Du betaler vanlig egenandel og fakturagebyr for denne tjenesten. I dag gjelder denne tjenesten bare for kjente tilstander, og bare når det ikke krever fysisk oppmøte. Hvis du har nye plager, må du bestille en vanlig legetime. Tjenesten skal ikke brukes til øyeblikkelig hjelp og akuttsituasjoner.

4) Kontakt legekontoret

Denne tjenesten kan brukes til administrative spørsmål, som ferieavvikling og adkomst. Spørsmålene via denne tjenesten vil normalt besvares av resepsjonen på legekontoret. Du kan ikke få helsehjelp via denne tjenesten.

 

Trygt, og du sparer tid

Du kan ta kontakt med fastlegen uten å være redd for dine helseopplysninger. De fire tjenestene med fastlegen er utviklet etter strenge krav til sikkerhet og personvern. Dette gjør at du trygt kan utveksle informasjon om dine sykdommer med legen.

Å bruke fastlegetjenestene via helsenorge.no har flere fordeler:

  • Du kan slippe telefonkøer og venteværelser.
  • Du kan ta kontakt når det passer deg, 24 timer i døgnet. Svaret kommer senest innen fem arbeidsdager.
  • Når du bestiller time kan du se fastlegens ledige timer og bestille den timen som passer best for deg.

Fastlegetjenester på vegne av barn

Når fastlegens system støtter det, kan fastlegetjenestene også benyttes for barn under 16 år.

I tillegg gjelder følgende begrensninger:

Foreldre med foreldreansvar for barnet kan da sende meldinger og benytte dialogtjenestene på vegne av barnet. Meldinger legges i barnets pasientjournal.

Foreldre vil motta varsel på e-post eller sms, avhengig av hvilke profilinnstillinger de har valgt. Det vil vises i meldingsoversikten hvilke meldinger som gjelder barnet.

Barnet vil ikke selv kunne benytte fastlegetjenestene på egen hånd.

 

For mer info om tjenestene som tilbys via helsenorge: trykk her